موضوع : فریدون مشیری | بازدید : 93 | تگ ها : فریدون مشیری
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:52 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فروغ فرخزاد | بازدید : 137 | تگ ها : فروغ فرخزاد
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:50 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : وحشی بافقی | بازدید : 74 | تگ ها : وحشی بافقی
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:48 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 79 | تگ ها : سعدی شیرازی
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:46 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فاضل نظری | بازدید : 89 | تگ ها : فاضل نظری
تاريخ : پنجشنبه 20 اسفند 1394 | 15:44 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فتو شعر | بازدید : 90 | تگ ها : فتو شعر
تاريخ : پنجشنبه 20 اسفند 1394 | 15:41 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سهراب سپهری | بازدید : 83 | تگ ها : سهراب_سپهری
تاريخ : جمعه 14 اسفند 1394 | 18:41 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : علیرضا بدیع | بازدید : 80 | تگ ها : شعر کوتاه,علیرضا بدیع
تاريخ : پنجشنبه 6 اسفند 1394 | 18:59 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : عراقی | بازدید : 125 | تگ ها : عراقی,اشعار کوتاه
تاريخ : چهارشنبه 5 اسفند 1394 | 13:40 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سیمین بهبهانی | بازدید : 66 | تگ ها : سیمین بهبهانی,اشعار کوتاه
تاريخ : سه شنبه 4 اسفند 1394 | 19:36 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 71 | تگ ها : سعدی,شعر کوتاه,سلسله موی دوست
تاريخ : سه شنبه 4 اسفند 1394 | 14:44 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مولوی | بازدید : 97 | تگ ها : مولوی,اشعار کوتاه,اشعار مولوی
تاريخ : جمعه 30 بهمن 1394 | 11:46 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : حافظ | بازدید : 76 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ
تاريخ : جمعه 30 بهمن 1394 | 11:35 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 110 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : يکشنبه 25 بهمن 1394 | 15:15 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مولوی | بازدید : 57 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,شعر کوتاه
تاريخ : يکشنبه 25 بهمن 1394 | 14:15 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 101 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,غزلیات سعدی
تاريخ : جمعه 23 بهمن 1394 | 13:09 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 75 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : جمعه 23 بهمن 1394 | 12:58 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فریدون مشیری | بازدید : 70 | تگ ها : شعر کوتاه،فریدون مشیری
تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 14:13 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : وحشی بافقی | بازدید : 53 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : چهارشنبه 14 بهمن 1394 | 12:46 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : صائب تبریزی | بازدید : 48 | تگ ها : صائب تبریزی,اشعار صائب تبریزی
تاريخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394 | 8:18 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : ابیات عاشقانه | بازدید : 59 | تگ ها : غافل شدی ز یار,اشعار و ابیات عاشقانه
تاريخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394 | 8:13 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : هما میر افشار | بازدید : 109 | تگ ها : هما میر افشار,تو در چشم منی
تاريخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394 | 8:07 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : حافظ | بازدید : 1314 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ
تاريخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394 | 7:54 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : صائب تبریزی | بازدید : 54 | تگ ها : صائب تبریزی
تاريخ : سه شنبه 6 بهمن 1394 | 12:36 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 68 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : سه شنبه 6 بهمن 1394 | 12:34 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 91 | تگ ها : سعدی
تاريخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 20:05 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : عراقی | بازدید : 109 | تگ ها : اشعار عراقی
تاريخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 18:08 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 56 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 17:59 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : حافظ | بازدید : 66 | تگ ها : حافظ
تاريخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 17:58 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : ملک الشعرای بهار | بازدید : 55 | تگ ها : ملک الشعرای بهار
تاريخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 17:57 | نویسنده : سیمین ساق


صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

X
تبليغات