موضوع : حافظ | بازدید : 137 | تگ ها : حافظ,سعدی
تاريخ : دوشنبه 30 اسفند 1395 | 17:26 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : قیصر امین پور | بازدید : 186 | تگ ها : قیصرامین پور
تاريخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395 | 17:23 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فاضل نظری | بازدید : 158 | تگ ها : فاضِل نظری,اشعار فاضل نظری
تاريخ : دوشنبه 24 آبان 1395 | 12:41 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 775 | تگ ها : سعدی،اشعار سعدی,فتو شعر
تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 | 11:24 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فتو شعر | بازدید : 216 | تگ ها : حسین صداقت شریفی
تاريخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 | 19:59 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : انوری | بازدید : 154 | تگ ها : انوری,فتو شعر,اشعار انوری
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 9:42 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : حافظ | بازدید : 152 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 18:49 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : هوشنگ ابتهاج | بازدید : 143 | تگ ها : هوشنگ ابتهاج
تاريخ : سه شنبه 6 مهر 1395 | 10:50 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سعدی | بازدید : 134 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : پنجشنبه 18 شهريور 1395 | 17:47 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : قیصر امین پور | بازدید : 118 | تگ ها : قیصر امین پور
تاريخ : يکشنبه 14 شهريور 1395 | 19:42 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : حافظ | بازدید : 150 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ
تاريخ : جمعه 5 شهريور 1395 | 15:49 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مولوی | بازدید : 1452 | تگ ها : مولوی،اشعار مولوی,مولانا
تاريخ : جمعه 29 مرداد 1395 | 14:07 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : خیام نیشابوری | بازدید : 915 | تگ ها : خیام,اشعار خیام
تاريخ : جمعه 29 مرداد 1395 | 13:53 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سجاد سامانی | بازدید : 115 | تگ ها : سجاد سامانی
تاريخ : جمعه 11 تير 1395 | 17:06 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : رویا شاه حسین زاده | بازدید : 118 | تگ ها : رویا شاه حسین زاده,اشعار رویا شاه حسین زاده,مادرم
تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 | 15:24 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مجتبی شفیعی | بازدید : 106 | تگ ها :
تاريخ : جمعه 28 خرداد 1395 | 13:43 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مریم ملک دار | بازدید : 97 | تگ ها : مریم ملک دار
تاريخ : چهارشنبه 12 خرداد 1395 | 14:20 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : | بازدید : 53 | تگ ها :
تاريخ : دوشنبه 6 ارديبهشت 1395 | 15:08 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : عراقی | بازدید : 629 | تگ ها : عراقی
تاريخ : يکشنبه 5 ارديبهشت 1395 | 17:45 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : حافظ | بازدید : 641 | تگ ها : حافظ
تاريخ : شنبه 4 ارديبهشت 1395 | 22:26 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مولوی | بازدید : 1621 | تگ ها : مولانا,دیوان شمس
تاريخ : جمعه 3 ارديبهشت 1395 | 21:03 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : عماد خراسانی | بازدید : 106 | تگ ها : عماد خراسانی
تاريخ : يکشنبه 29 فروردين 1395 | 19:21 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : فتو شعر | بازدید : 115 | تگ ها : عطار
تاريخ : شنبه 28 فروردين 1395 | 17:51 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : مولوی | بازدید : 79 | تگ ها : مولانا
تاريخ : پنجشنبه 12 فروردين 1395 | 17:29 | نویسنده : سیمین ساق


موضوع : سهراب سپهری | بازدید : 79 | تگ ها : سهراب_سپهری
تاريخ : پنجشنبه 12 فروردين 1395 | 17:26 | نویسنده : سیمین ساق


صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

X
تبليغات