موضوع : سهراب سپهری | بازدید : 85 | تگ ها : سهراب سپهری
تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 | 20:42 | نویسنده : سیمین ساق

بهترین چیز  رسیدن به نگاهی است که   از حادثه عشق تراست <a href='/tag%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C.php'>سهراب سپهری</a>


بهترین چیز
رسیدن به نگاهی است که
              از حادثه عشق تراست
سهراب سپهریموضوع : سهراب سپهری | بازدید : 96 | تگ ها : سهراب سپهری
تاريخ : جمعه 14 مهر 1396 | 13:41 | نویسنده : سیمین ساق

پرده را برداریم

بگذاریم که احساس هوایی بخوردموضوع : سهراب سپهری | بازدید : 647 | تگ ها : سهراب سپهری,فتو شعر
تاريخ : جمعه 30 تير 1396 | 17:31 | نویسنده : سیمین ساق

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم
زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،
زندگی نیست بجز دیدن یار ،
زندگی نیست بجز عشق ،
بجز حرف محبت به کسی ،
ورنه هر خار و خسی ،
زندگی کرده بسی ،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،
دو سه تا کوچه و پس کوچه و
اندازه ی یک عمر بیابان دارد .
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد
در این فرصت کم ؟!موضوع : سهراب سپهری | بازدید : 79 | تگ ها : سهراب_سپهری
تاريخ : پنجشنبه 12 فروردين 1395 | 17:26 | نویسنده : سیمین ساق

من در این خلوتِ خاموش سکوت
 
اگر از یادِ تو یادی نکنم، می شکنم....
موضوع : سهراب سپهری | بازدید : 83 | تگ ها : سهراب_سپهری
تاريخ : جمعه 14 اسفند 1394 | 18:41 | نویسنده : سیمین ساق

 کفشهایم کو؟
چه کسی بود صدا زد سهراب!صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

X
تبليغات