خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

آرزوی وصل ِ تو

آرزوی وصل ِ تو

همیشه سبزی، میان ِ این سینه!آرزوی وصل ِ "تو"با هیچ پائیزی؛زرد نمی شود...محسن جمالی پور

نظر ۰ بازدید ۱۸۴
چو تویی شادی و عیدم چه نکوبخت و سعیدم

چو تویی شادی و عیدم چه نکوبخت و سعیدم

منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادمدل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به تو دادمچو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشمچو قبای تو بپوشم ملکم شاه قبادمز میانم چو گزیدی کمر مهر ...

نظر ۰ بازدید ۵۶۳
در کوچه ما نسیم میرقصد و بس

در کوچه ما نسیم میرقصد و بس

امروز روز شادی و امسال سال گلنيكوست حال ما كه نكو باد حال گلگل را مدد رسيد زگلزار روی دوستتا چشم ما نبيند ديگر زوال گلمست است چشم نرگس و خندان دهان باغاز كرّ و فرّ و رو...

نظر ۰ بازدید ۱۶۴
مرا دردی است دور از تو، که نزد توست درمانش

مرا دردی است دور از تو، که نزد توست درمانش

ز دل، جانا، غم عشقت رها کردن توان؟ نتوانز جان، ای دوست، مهر تو جدا کردن توان؟ نتواناگر صد بار هر روزی برانی از بر خویشمشد آمد از سر کویت رها کردن توان؟ نتوانمرا دردی ا...

نظر ۰ بازدید ۴۱۹
اشعار نظامی

اشعار نظامی

ای به ازل بوده و نابوده ماوی به ابد زنده و فرسوده ماحلقه‌زن خانه به دوش توایمچون در تو حلقه به گوش توایمبی‌طمعیم از همه سازنده‌ایجز تو نداریم نوازنده‌ایاز پی توست ...

نظر ۰ بازدید ۱۵۸
روز مادر مبارک باد

روز مادر مبارک باد

روز مادر مبارک بادآغوش تو ای مادر من بستر ناز استلالایی شب هات مرا گلشن ساز استرخسار و وجود تو مرا پیکر مهر استهم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است . . .

نظر ۰ بازدید ۵۲۰
روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر

روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر

غزل شماره 257 حافظ شیرازیروی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر / پیش شمع آتش پروا نه به جان گو درگیردر لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ / بر سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیرترک درو...

نظر ۰ بازدید ۱۷۷
به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت

به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت

که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامیکه به کوی می فروشان دو هزار جم به جامیشده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارمکه به همت عزیزان برسم به نیک نامیتو که کیمیافروشی نظری به قل...

نظر ۰ بازدید ۵۷۹
وصل را هجران مکن

وصل را هجران مکن

ای خدا این وصل را هجران مکنسرخوشان عشق را نالان مکنباغ جان را تازه و سرسبز دارقصد این مستان و این بستان مکنچون خزان بر شاخ و برگ دل مزنخلق را مسکین و سرگردان مکنبر درخ...

نظر ۰ بازدید ۳۶۲
بازآمدم بازآمدم، از پيش آن يار آمدم

بازآمدم بازآمدم، از پيش آن يار آمدم

بازآمدم بازآمدم، از پيش آن يار آمدم در من نگر! در من نگر! بهر تو غمخوار آمدم . شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم چندين هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم . آن جا روم آن ج...

نظر ۰ بازدید ۲۹۱
باز بیا ، باز بیا

باز بیا ، باز بیا

باز بیا ، باز بیاباز بیا، باز بیا ، دلبر طنّاز بیادورمرو ،دیر مرو ، خسته مشو ،باز بیاراحت جانم همه تو ، تاب و توانم همه توراز و نهانم همه تو ، همدم و همراز بیاچشم و دلم...

نظر ۰ بازدید ۲۵۴
گمان مکن که در این روزگار، محرم هست

گمان مکن که در این روزگار، محرم هست

اگر چه دور و برم دوست هست، همدم هستگمان مکن که در این روزگار، محرم هست.شبی برابر آیینه با خودم گفتممیان آن همه عاشق به یاد من هم هست...؟.اگر چه هیچ کسی نیست یاد من دیگر...

نظر ۰ بازدید ۴۱۶
زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم [آپدیت شد]

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم [آپدیت شد]

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیمزندگی نام نکویی ست که خارش کردیمزندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،زندگی نیست بجز دیدن یار ،زندگی نیست بجز عشق ،بجز حرف محبت به کسی ،ورن...

نظر ۰ بازدید ۳۶۵۲
۱۲۳۴
لینک پرومکسثبت لینک در پست های رتبه دار گوگل
میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی

  ساخت وبلاگ   |   تور گرجستان  


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده