موضوع : سهراب سپهری | بازدید : 79 | تگ ها : سهراب_سپهری
تاريخ : پنجشنبه 12 فروردين 1395 | 17:26 | نویسنده : سیمین ساق

من در این خلوتِ خاموش سکوت
 
اگر از یادِ تو یادی نکنم، می شکنم....
موضوع : فریدون مشیری | بازدید : 93 | تگ ها : فریدون مشیری
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:52 | نویسنده : سیمین ساق


‌ﻧﺮﻡ ﻧﺮﻣﮏ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﻬﺎﺭ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﺘﻬﺎ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭﺳﺒﺰﻩ ﻫﺎ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺨﮏ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺯ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﺍﯼ ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﭼﻮﻥ ﮔﻞ ﻧﺮﻗﺼﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ
ﺍﯼ ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺘﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﺍﯼ ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﻣﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ
ﮔﺮﻧﮑﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﻏﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ
ﻫﻔﺖ ﺭﻧﮕﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﻧﮓ...

فریدون مشیری

 موضوع : فروغ فرخزاد | بازدید : 137 | تگ ها : فروغ فرخزاد
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:50 | نویسنده : سیمین ساقموضوع : وحشی بافقی | بازدید : 74 | تگ ها : وحشی بافقی
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:48 | نویسنده : سیمین ساقموضوع : سعدی | بازدید : 79 | تگ ها : سعدی شیرازی
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 15:46 | نویسنده : سیمین ساق

 موضوع : فاضل نظری | بازدید : 89 | تگ ها : فاضل نظری
تاريخ : پنجشنبه 20 اسفند 1394 | 15:44 | نویسنده : سیمین ساق

 موضوع : فتو شعر | بازدید : 90 | تگ ها : فتو شعر
تاريخ : پنجشنبه 20 اسفند 1394 | 15:41 | نویسنده : سیمین ساق

یا حیُّ یا قَیُّوم

♡❤️
سـودای عـشق تـو،
آفـتاب دل مـاست.
@blogsazanموضوع : سهراب سپهری | بازدید : 83 | تگ ها : سهراب_سپهری
تاريخ : جمعه 14 اسفند 1394 | 18:41 | نویسنده : سیمین ساق

 کفشهایم کو؟
چه کسی بود صدا زد سهراب!موضوع : علیرضا بدیع | بازدید : 80 | تگ ها : شعر کوتاه,علیرضا بدیع
تاريخ : پنجشنبه 6 اسفند 1394 | 18:59 | نویسنده : سیمین ساق

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی..

اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی!موضوع : عراقی | بازدید : 125 | تگ ها : عراقی,اشعار کوتاه
تاريخ : چهارشنبه 5 اسفند 1394 | 13:40 | نویسنده : سیمین ساق

ای به تو زنده جسم و جان

مونس جان کیستی ! ؟صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

پیچک

X
تبليغات